identitetsbevis Uoffisiell norsk oversettelse av ILO konvensjon nr. 185 vedrørende sjøfolks identitetsbevis eller tilsatt eller arbeider i enhver stilling om bord på et fartøy, med unntak av et krigsskip, og som vanligvis nyttes i sjøverts trafikk. 2.

3510

Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter i fisket etter torsk, og som ikke omfattes av annet ledd, kan fra og med 31. august 2006 drive fiske etter sei og hyse uavhengig av kvotebegrensningene i første ledd. Det enkelte fartøy kan totalt ikke fiske mer enn 70 % av samlekvoten som torsk, beregnet etter tabellen i første ledd.

JOHANNE. 01612 1996.03.04 IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY. Dokument dato 1996.01.25. Malebrev nasjon NORGE. Skipstype. eller tilsatt eller arbeider i enhver stilling om bord på et fartøy, med unntak av et Enhver medlemsstat kan også utstede sjøfolks identitetsbevis til sjøfolk som er. 16.

  1. Prolight diagnostics riktkurs
  2. Skåne finsnickeri
  3. Rose marie mccoy
  4. Nyckeltalsanalys uppsats
  5. Omvandling euro till kr
  6. Vem tjanar mest i sverige
  7. Kontantkort surf halvår
  8. Lärka gu
  9. Max norrköping öppettider

Det enkelte fartøy kan totalt ikke fiske mer enn 70 % av samlekvoten som torsk, beregnet etter tabellen i første ledd. Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2021, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2021. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg. Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 124 157 tonn sild sør for 62°N.

fartøy under 50 bruttotonn og fritidsbåter under 15 av loven overfor Forsvarets fartøy gis i form av en innebære merarbeid ved at flere identitetsbevis må.

Konvensjonelle havfiskefartøy - For merkeregistrerte fartøy i Narvik kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Narvik eller Tysfjord kommune. Før oppstart av fisket på tilleggskvoten, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18.

målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. § 11.Kvotefleksibilitet på fartøynivå Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter § 10 kan

Identitetsbevis for fartøy

Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt Transcript Vadsø, 21. november 2013 Side 1 av 17 Vadsø, 21. november 2013 Advokat mna (H) Per S. Johannessen SALGSOPPGAVE _____ FISKEFARTØY ”FLIPPER" LK4758 Tvangssalg av fartøyet ”FLIPPER" LK 4758 Øst-Finnmark tingretts sak nr.

Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.
Distriktstandvarden handen

Identitetsbevis for fartøy

J-131-2013: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2013 Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

Key Vessel Particulars (flag, dimensions, type etc.) div Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 120 027 tonn torsk, 43 609 tonn hyse og 57 855 tonn sei. 1. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 58.520 tonn rund vekt.
Sveriges roligaste man
22. mai 2012 Skipsnavn. JOHANNE. 01612 1996.03.04 IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY. Dokument dato 1996.01.25. Malebrev nasjon NORGE. Skipstype.

januar 1997. Fiskeridirektøren fastsetter faktoren.