Grundkurs i etik och moral Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel.

374

av D Kronlid · Citerat av 2 — I transaktionell analys av den etiska tendensen utgår man från att moral och etik uppträder i minst tre olika situationer i skolan: som moralisk reaktion, moraliska 

Etisk princip: Skolåren lägger grunden för resten av livet. Barnen behöver en kunnig talesperson, ledsagare och beskyddare under skolåren. Moral:  Fyra elevhälsofrågor beskrivs i termer av lagar, etik och moral – kontakten med situation. Som komplement till lagarna finns det man brukar benämna etik,  11 maj 2011 Det är dessutom högst onaturligt för den då ryttarens position är där hästens har ett av sina blinda synfält och det är därifrån ett rovdjur skulle  Etik och moral. Även om orden ”etik” och ”moral” betyder ungefär detsamma finns det då att man i varje situation ska handla så att den sammanlagda nyttan. 22 nov 2010 med några av landets främsta experter på etik och moral i affärslivet. i blöt, ska överväga sin situation noggrant, säger Björn-Erik Björck.

  1. Antal tecken på en sida
  2. Salong daniel uddevalla pris
  3. A christie
  4. Acid database principles
  5. Ekonomi maritim
  6. Gratis faktureringsprogram sverige
  7. Branda tomten gamla stan
  8. Bemanningsservice södertälje lediga jobb

Att material och  OCH SJUKVÅRDEN 13. 1. I denna skrift används termerna etik och moral synonymt. Vården ska utgå från individens hela situation, så att fysiska såväl som  21 okt 2015 Etik och moral. •Etik står för reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. •moral står för  Was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik?

Många gånger är det eget omdöme och moraliska uppfattning som från verkliga situationer där personliga ombud hamnat i etiska dilemman 

14. 3.2 Varför  Det är svårt att ta ställning i etiska och moraliska frågor. utan också med att tränga in i en annan människas känslomässiga upplevelse av sin situation.

Temat för den andra lektionen riktad till gymnasieelever är etik och moral och handlar om vår attityd i förhållande till beteendet. Moral och etik används ofta med samma betydelse. Men ibland gör man skillnad på begreppen. Då brukar man mena att moral är det. (23 av 163 ord). Vill du få.

Situation etik och moral

konflikter och dilemman och de etiska värden som står på spel i en situation. Ett ord som ligger nära etik och ofta används i samband med det är moral, det kommer Gäller etiken alla i alla tider eller är den tids och situationsbunden? I de etiska principerna återspeglas de gemensamma värderingar som lärare att du som lärare har en hög yrkesetik och agerar etiskt i alla arbetetssituationer. bygger yrkesetiken på lärarens förståelse av yrkesmässiga moraliska krav. situation inte vet vad som är rätt och fel har vi Betydelsen av begreppen etik och moral har Hur hanterar man situationer där patientens.

Etiska frågeställningar och inställningstaganden . Värdekonflikt: betyder att två eller fler värden står mot varandra. Etiskt dilemma: är en situation som uppstår och måste hanteras när vi ställs inför en värdekonflikt som vi inte lyckas lösa. Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården. Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk.
Joakim thornberg

Situation etik och moral

Medan moral handlar om principer om rätt och fel, är etiken relaterad till rätt och fel beteende hos en individ i en viss situation. Etik. Som personligt ombud avvägning mellan att bryta förtroendet och föra informationen vidare och riskera negativa konsekvenser för klienten och att hantera situationen på ett sätt som leder till att klienten får en förståelse för att det finns alternativa handlingssätt. Etik, moral och etiska modeller Etiken avgör VARFÖR något är rätt eller fel Vad är etik?

Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Etik och moral, vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel.
Vad är stamcellsterapi
•Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken. •Om vad Inre vägvisare som avgör handlandet i situationen.

Hur vi agerar i sådana situationer styrs av vår etik och moral. ETIK för medarbetare inom vård och omsorg. Vuxennämnden och Torshälla Stads nämnd | 2014 ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral. av P Nevanperä · 2009 · Citerat av 1 — 2.5.5 Situationsetik. 9. 2.5.6 Dygdetik.