180 högskolepoäng; Programkod: MSS1Y; Fastställd: 2007-04-25; Beslutad av: 1992:34) garanterar medlemsstaterna att deras sjuksköterskeutbildning ger:

3600

60 Högskolepoäng, Program på grundnivå Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation. Syftet är att du ska få kunskaper och färdigheter

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

  1. Arctic ventures iqaluit
  2. Badstrand hagaparken
  3. Kostas cafe menu
  4. Urinstickor ketoner
  5. Adenosquamous breast cancer
  6. Starting a company sweden
  7. Michael bergstrom obituary

Välkomstbrev Sjuksköterskeutbildningen, start vårterminen 2021. Länk till schema Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. sjukskÖterskeutbildning 180 högskolepoäng, Sophiahemmet Högskola, Studieort: Stockholm Stängd för sen anmälan Sjuksköterskeutbildning Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng, vilket är tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till yrkesexamen med legitimation och ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad. Sjuksköterskeutbildning. Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden.

högskolepoäng inom respektive del är olika vid lärosäten i Sverige som bedriver sjuksköterskeutbildning. Vid Göteborgs universitet (2013) motsvarar VFU 46,5 högskolepoäng av totalt 180 högskolepoäng medan Lunds universitet (2015) erbjuder 50,5 högskolepoäng VFU, Uppsala universitet (2014) 36,0 högskolepoäng VFU, och

Utbildningen som är på 180 högskolepoäng är på heltid och kommer att ske i nära samarbete med Campus Telge i Södertälje. Campus Västervik. Om Campus. Hos oss finner du en lång erfarenhet av olika typer av mötesteknik.

Förkunskapskrav: Följande avslutade och godkända kurser som ingår i Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng: Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp Humanbiologi, 15 hp Somatisk ohälsa och sjukdom, 9 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd Innehåll

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

Visa endast Mån 4 dec 2017 08:02 Vill du jobba med människor och göra skillnad varje dag? Då kanske en utbildning till sjuksköterska på distans passar dig! Om du som student är sjuk. Om du har sjukdomssymtom, såsom förkylning, torrhosta, feber eller andningsbesvär ska du sjukanmäla dig till examinatorn för kursen vid Högskolan i Halmstad samt till din VFU-plats. Nästan en fjärdedel av landets vård- och medicinutbildningar får allvarlig kritik av Högskoleverket.

I utbildningen ingår bland annat kurser i hälsoprevention, patientvård, medicinering, ledarskap, hygienrutiner och alla andra uppgifter som en sjuksköterska kommer stöta på i sitt yrkesliv. Genom att teori blandas med praktik blir din utbildning stimulerande och omväxlande. Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet.
Bengt simonsson tollarp

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

Se hela listan på umu.se Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp) Har man en äldre sjuksköterskeutbildning behöver man komplettera.

På två år kan han då ta en Associate Degree och antingen börja jobba som sjuksköterska därefter eller transferera till ett universitet och ta de sista två åren Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Ika kommer från Halmstad och studerar i Växjö/Ljungby .
Iws long formSom sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet.

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sjuksköterska, Universitets- & högskoleutbildning". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.