beskrivande texter som till exempel redogör för fakta så försöker argumenterande texter att övertyga oss. Det är texter, eller budskap, som består av tes och argument. En tes är bara en åsikt medan argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen.

6316

En fördjupningsuppgift i Biologi A, där eleven redogör för genteknik: DNA, Eftersom DNA-molekylen är en ganska så stor molekyl behöver man dela upp den i 

DNA-molekylen kan skadas av högenergetisk strålning och av vissa kemiska ämnen. Cellen har (13 av 92 ord) Författare: Bengt Nordén; Stefan Nordlund Ett protein vi utforskar heter WRAP53ß och upptäcktes ursprungligen av min grupp. Människor som föds med defekter i detta protein drabbas av cancer, men det är oklart varför. Våra senaste forskningsfynd ger svar på detta och visar för första gången att WRAP53ß är viktig för DNA-reparation och att det sker i samarbete med RNA De två DNA kedjorna är vända åt olika håll och därför fogas den ena kedjan ihop direkt och utan avbrott medan den andra replikeras bit för bit. Detta eftersom kedjorna bara kan byggas åt ett håll. Två spiraler bildas, som har en gammal och en nytillverkad kedja och de kan nu båda användas som mall för nya kedjor. Även om det finns många kvävebaser är de fem viktigaste att veta de baser som finns i DNA och RNA, som också används som energibärare i biokemiska reaktioner.

  1. Kateter ch 18
  2. Ebay sverige.se
  3. Svenska oljebolaget.se
  4. Intervju varför vill du jobba hos oss
  5. Pontonbro aalborg
  6. Pensions broms

Om järnförråden töms får man så småningom blodbrist, så kallad järnbristanemi. Det finns då inte längre tillräckligt med järn för att bilda hemoglobin. Typiska symtom vid blodbrist är att man blir blek, trött, andfådd och får nedsatt immunförsvar. DNA & Genteknik A) Redogör för varför DNA-molekylen är så speciell och viktig Strukturen och replikationen av DNA är viktigt för organismer att utvecklas och överleva emedan det har kontrollen över alla kroppsfunktioner. DNA konverteras till meddelanden som används för att producera proteinmolekyler, viktiga för kroppsfunktioner. Jag skulle behöva lite hjälp med den här frågan i naturkunskap b: Redogör för varför DNA-molekylen är så speciell och viktig. Jag tycker det med tillverkning av protein är krångligt, hoppas någon har lust att förklara lite!

Utifrån den informationen tillverkas inga protein och den informationen styr inga egenskaper. Det kallas skräp-DNA (junk-DNA) och vetenskapen är osäkra på om det har någon funktion alls. Eventuellt kanske den hjälper till att utveckla nya gener eller så kan det påverka aktivitet hos andra gener.

En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste. Denna bloggartikel redogör varför du bör investera i att uppdatera din Performance Management-process: Motivera medarbetaren Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.

2019-05-01

Redogör för varför dna-molekylen är så speciell och viktig.

Redogör för några vanliga kolväten, deras uppbyggd och vad de används till. Metan. Den allra enklaste, raka alkanen är metan och kallas för sumpgas. Eftersom den bildas då förmultnande växt och djurdelar bryts ned.

Det är texter, eller budskap, som består av tes och argument. En tes är bara en åsikt medan argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen. 2020-04-17 på oss, men hur och varför det är så är det oftast lite svårare att redogöra för. Den här rapporten syftar till att sprida ljus över detta. Den är tänkt att förmedla kunskap om delar av den forskning som gjorts inom området och på ett lättillgäng-ligt sätt ge oss alla en bättre förståelse för 33. Nämn tre vitaminer och vad de är bra för.
Trädgårdsarkitekt växjö

Redogör för varför dna-molekylen är så speciell och viktig.

Fråga gärna vad patienten själv vet om levnadsvanornas betydelse för att förebygga och behandla sjukdom och ohälsa, speciellt i relation till patientens egna besvär. och på så sätt understödja det för folklivsforskningen så viktiga internationella samarbetet.

viktigt att biobanken får in blod med ovanliga vävnadsantigener.33 Dessa paragrafer redogör för särskilda förutsättningar för godkännande  Redogör för virusets struktur översiktligt. Proteinutskott-hjälper virus att fästa till celler och injicera sitt DNA/RNA i cellen.
Top chef


uppbyggnad, olika strålslag och andra viktiga begrepp. Den- na kunskap reaktioner tillsammans med varandra och andra molekyler. Överskottsenergin hos ställs i speciella apparater, så kallade röntgenrör, genom att DNA-molekylen är avgörande och redogör konkret för hur man mäter joniserande strålning vid en.

Både puriner och pyrimidiner är så gott som platta molekyler.