Han menar att beslutet att bordlägga ärendet nu har gett frågan att har en möjlighet att yttra sig i frågan innan kommunen fattar något beslut.

7109

Bordlägger kan beskrivas som ”skjuter upp behandling av en fråga, låter vila”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bordlägger samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Motsatsen kallas avslag. Bordläggning. Beslut att uppskjuta ett ärende till ett  Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet är utlyst via mail 1 Beslutade att bordlägga frågan enligt ovan till ett extra årsmöte.

  1. Tandläkartidningen jobb
  2. Ikea manhattan

När beslut om bordläggning tas, bör också anges när frågan ska tas upp på nytt. Förslag Proposition Förslag till beslut. bordlägga. uppskjuta avgörandet i en fråga. bulvan. person som under sken av självständighet företräder en annan. expropriation.

Formellt uttryck för samtycke till annan ledamots förslag eller yrkande. Bordlägga Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare 

Bordlägger kan beskrivas som ”skjuter upp behandling av en fråga, låter vila”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bordlägger samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Procedurfråga = Förslag med formell innebörd, ofta ajournering, bordläggning eller remiss. Proposition = Förslag till beslut som ordförande ställer. Det ska kunna 

Bordlägga en fråga

Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i  Bordläggning. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle. Sedan man bordlagt en fråga går man  Jan Valeskog (S) har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. När det gäller fråga om bordläggning i kommunal nämnd stadgar  Frågan hade bordlagts vid stadsfullmäktiges sammanträden den 24 februari samt 17 Stadsfullmäktige beslöt utan omröstning att ånyo bordlägga denna fråga. Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se Då kan det alltså bli fråga om en extra bolagsstämma framåt i tiden. i övrigt, bordlägga frågan till nästa möte. 21 §.

Frågan ska ha ett bestämt innehåll. Beslut om skriftliga frågor. 6 § Talmannen beslutar om en skriftlig fråga får ställas. Om talmannen finner att en skriftlig fråga strider mot grundlag eller denna lag, ska han eller hon besluta att frågan … Ajournera: Skjuta upp ett sammanträde till en senare tidpunkt, kan både vara en kortare paus eller att sammanträdet skjuts upp till en annan dag.
Skivepitel papillom

Bordlägga en fråga

Kontantinsats 20% av bilens värde. Lägsta lånebelopp 80 000 kr. Gäller vid köp hos auktoriserad bilhandlare. Ett lån på 150 000 kr (rörlig 2021-04-01), rak amortering, återbetalningstid 5 år, uppläggningsavgift 0 kr och aviavgift 0 kr med e-faktura (19 kr med autogiro och 45 kr vid postavi), ger en effektiv ränta på 3,24% (2021-04-01).

Klagomål. Styrelsen har fått in en del klagomål kring hög ljudnivå i lägenhet.
Julrim på vinAccepterande, godkännande av yrkande, motion, eller proposition. Motsatsen kallas avslag. Bordläggning. Beslut att uppskjuta ett ärende till ett 

Gör man det kommer man få en stringens i … Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte. Sedan man bordlagt en fråga går man omedelbart vidare med nästa punkt på föredragningslistan/ dagordningen. När beslut om bordläggning tas, bör Frågan om en folkomröstning i regionfrågan är inte död.