Du som kund har rätt att veta vilka personuppgifter Mio har om dig. Det gör du enklast genom att begära ett registerutdrag.

2023

Personuppgifter - Begäran om registerutdrag Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om hur Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Tänk på att ansökan om registerutdrag är personlig och måste göras skriftligen. Blanketten får inte skickas via e-post. Gör följande: 1. Fyll i uppgifterna nedan 2. Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Göteborg Stads Parkering.

  1. Parkarbetare lon
  2. Funkette ugg
  3. Alvis göteborg komvux
  4. Detroit bankruptcy 2021
  5. Vad menas med dold reklam
  6. Hemarbete montering

En fullmakt för  Jag begär utdrag om mig själv ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt 9 § 1 st lagen. (1998:620) om Vi godtar även din begäran via fax/E-post. Det är den sökande som själv ska hämta utdrag från polisens belastningsregister. Blanketter finns på polisens webbplats. För de enheter som  För att begära ett registerutdrag kan du använda någon av Socialstyrelsens blanketter för begäran om registerutdrag. Det finns en blankett för  Begär utdrag via Läkemedelskollen.

Läs mer på vår webbplats om behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter; Ånge kommun, Kommunkansliet, 841 81 Ånge, eller telefon 0690-25 01 00 vxl eller epost: ange@ange.se Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Matts Boman, Medelpads Räddningstjänstförbund, Björneborgsgatan 40, 854 60 Sundsvall.

I hereby  BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret för föreningar mm som arbetar med barn. Utdraget är avsett för dig som ombetts lämna in ett utdrag ur  Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Begäran om registerutdrag. Jag/vi önskar få ut ett registerutdrag på mig/oss från Socialtjänsten i Haninge kommun. Fullständigt namn Personnummer Fullständigt namn Personnummer. Eventuella minderåriga, hemmavarande barn. Fullständigt namn Personnummer

Begaran om utdrag

Om du begär registerutdrag i annat format måste identifiering ske på annat sätt, så att vi kan säkerställa att informationen når rätt person. Fullständigt namn: Personnummer: Bostadsadress: Namnteckning : Ort och datum: Blanketten fylls i och skickas till: Unionens a-kassa, Fe 14, 930 88 Arjeplog . Information om personuppgiftsbehandling Begäran om registerutdrag Du har rätt att begära ut vad som finns registrerat om dig i Lysekils kommun, det kallas att man begär ett registerutdrag.

Vård- och omsorgsförvaltningen. Rutin för begäran om utdrag  Den enskilde personen begär själv att få ut sitt registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Här når du Polisens sida med ansökan om utdrag ur  Ett registerutdrag är en sammanfattning över de personuppgifter som behandlas gällande dig hos Stena Fastigheter.
Varlden skalvde

Begaran om utdrag

Belastningsregistret – begär utdrag Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet. Jag begär utdrag om mig själv ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt 9 § 1 st lagen (1998:620) om belastningsregister. Normal handläggningstid är ca.

Registerutdrag begärs från: Kommunstyrelsen (HR, … Bilaga 1 – Begäran om registerutdrag Jag begär, med stöd i dataskyddförordningen1, besked om behandlingen av mina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.
Manager partnership activationBegäran om registerutdrag Du har rätt att begära ut vad som finns registrerat om dig i Lysekils kommun, det kallas att man begär ett registerutdrag. Det innebär att kommunen ska lämna information om vilka uppgifter som finns registrerat på dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas.

201.019. Ladda ner blanketten. Version 1.0. Utgiven 2020-05-20. 2015-11-16/5. BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret och misstanke- registret. Personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn (HVB-hem).