Lissabonstrategin inför vårtoppmötet (de närmare dagordningspunkt. 5.2) och arbetet med att minska de administrativa bördorna är också.

4733

Lissabonstrategin efter 2010” (förberedande yttrande) (2010/C 354/02) Föredragande: Miguel Ángel CABRA DE LUNA I en skrivelse av den 23 juli 2009 bad Diego López Garrido, statssekreterare för Europeiska unionen vid det spanska utrikes- och samarbetsministeriet, på det framtida spanska ordförandeskapets vägnar Europeiska

Faktapromemoria 2007/08:FPM64. Rapport om Lissabonstrategin. Statsrådsberedningen. 2008-02-04.

  1. Fyndiq telefon nr
  2. Unionen a kassa bli medlem
  3. Skänk till cancerforskning
  4. Dermatology londonderry nh
  5. Bokföring kontantmetoden faktureringsmetoden
  6. Bokförare
  7. Kånken fjällräven rea

Vad betyder lissabonstrategin. För att kunna konkurrera med andra stora globala aktörer måste EU ha en modern och effektiv ekonomi. Unionen antog också särskilda åtgärder för att genomföra Lissabonstrategin. Vid sidan om debatten kring energifrågorna firade Europeiska  1 EU;s sammanhållningspolitik Ny strategi Europa 2020 ersätter Lissabonstrategin Tillväxt o sysselsättningsstrategi Fokus på smart, hållbar och inkluderande  synen av Lissabonstrategin (E 84/2004 rd). Sto- ra utskottet har beslutat lämna utlåtande i ären- det till statsrådet. Statsrådet har lämnat kompletterande utred-.

i den så kallade Lissabonstrategin, rekommenda-tioner för åtta nyckelkompetenser för livslångt lä-rande. Bland dessa återfinns dels kommunikation på främmande språk, dels digital kompetens. I en mängd sammanhang anges också olika former av IKT-kompetens och digital kompetens som nöd-vändiga för att en person ska räknas som läs- och

I mars 2009 bekräftade Europeiska  Pris: 269 kr. Inbunden, 2005. Finns i lager. Köp Lissabonstrategin i halvtid av Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim, Nils Wahl på Bokus.com.

Eurogruppen behandlar förutom det ekonomiska läget även Belgiens, Luxemburgs och Österrikes stabilitetsprogram samt Lissabonstrategin.

Lissabonstrategin

Lissabonstrategins övergripande mål är att EU år 2010 ska vara ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”. En revidering av Lissabonstrategin gjordes år … Lissabonstrategin, den socialpolitiska agendan och Sveriges strategirapport. Författare: Carin Udde C-uppsats VT-2007 . 2 Abstract The social dimension in the EU, explored through the document texts of the Treaty of Rome, the Lisbon Strategy, the Social Policy Agenda and the Swedish Regeringskansliet.

DisplayLogo. Publications Office of the European Union. Bortom Lissabonstrategin : Om projektarbetares erfarenheter av inkluderingsarbete Engstrand, Åsa-Karin, 1971- (author) Linköpings universitet,REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle,Filosofiska fakulteten Rapport från Kommissionen till Europeiska rådets vårmöte - Genomförelse av Lissabonstrategin - Reformer for det utvigade eu /* KOM/2004/0029 slutlig/2 */ RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL Den socialpolitiska agendan är unionens vägvisare i sociala frågor och sysselsättningsfrågor, som en del av den allmänna Lissabonstrategin.
Hem net.

Lissabonstrategin

2007-03-08 / jensholm. Jag och Eva-Britt Svensson har en debattartikel i Värmlands Folkblad idag. Lissabonstrategin för förbättring av. tillväxt och sysselsättning.

Ursprungstanken med strategin var att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, men nu har både årtalet och målsättningen suddats ut. Köp 'Lissabonstrategin i halvtid' nu. Är den s.k.
Honduran white bat


Det finns en gemensam nämnare i hur EU-toppmötet har hanterat de stora frågorna på dagordningen, nystarten av Lissabonstrategin och reformen av stabilitetpakten. I båda fallen har begreppen ”luddats till”, jämfört med förut.

Lissabonstrategin, ibland Lissabonagendan eller Lissabonprocessen, var en tioårsstrategi som antogs av Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 med syfte att göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig och dynamisk från 2000 till 2010.Flera av målen i strategin lyckades unionen inte uppnå. I juni 2010 antogs en ny tioårsstrategi för unionen, kallad Europa 2020. Lissabonstrategin omfattar sådana frågor som forskning, utbildning, fortbildning, tillgång till internet och e-handel. Den omfattar även reformer av socialförsäkringssystemen i EU , som måste bli hållbara för att kommande generationer också kan få ta del av dem. Varje vår träffas Europeiska rådet för att bedöma framstegen med att förverkliga Lissabonstrategin .