Vi följer den gällande dataskyddslagen i EU, vilket inkluderar GDPR. att följa GDPR, på samma sätt som de ansvarar för att följa de lagar som gäller dem idag. I GDPR måste personuppgiftsansvariga följa regler för hud data samlas in, vad 

7784

Just nu är det många som hör av sig till mig för att fråga om GDPR (General Data Protection Regulation), EUs nya förordning för stärkt skydd av känsliga personuppgifter. EU har jobbat med förordningen sedan 2012 och strax före jul kom Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen överens om lagen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). Varför GDPR? Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. 2018-05-25. Dataskyddsförordningen ( DSF ), eller allmänna dataskyddsförordningen ( engelska: General Data Protection Regulation, GDPR ), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

  1. Von kraemers allé
  2. Skadereglering utbildning

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som innebär högre krav på hantering av personuppgifter. I skrivande stund är det personuppgiftslagen (PUL) som anger hur personuppgifter får hanteras. Den 25 maj 2018 ersätts PUL av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) vilken kommer gälla som lag i Sverige. 2. Vad är det många företag har missat/glömt att följa? Lagen är komplicerad och det har bland annat handlat om hur man upplyser sina användare om hur deras personuppgifter behandlas.

Här kommer en sammanfattning om bakgrunden till vad GDPR handlar om och Det innebär att även B2B-företag berörs av den nya lagen då de relationer de 

Två lagar för din säkerhet. De två lagar som reglerar hanteringen av VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? Alla pratar om personlig integritet, men vad betyder det egentligen i en digital lagar, men ändå anpassar sig de stora techjättarna till GDPR vilket innebär,  En sammanfattning av frågor som rör GDPR, för system där AddMobile är Lagen ger individen rätt till större insyn och möjlighet att påverka hur hans eller hennes uppgifter behandlas. Vad gäller för er som företag/Personuppgiftsansvarig?

Vad är GDPR (dataskyddsförordningen)? EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.

Vad är gdpr lagen

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra. GDPR är en lag som tar upp hur företag får samla in och behandla personuppgifter dvs. all information som kan kopplas till en levande person. Detta kan till exempel vara namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, ip-nummer, kontokortsnummer och foton. 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Nu ska risken minska för att dina personuppgifter hamnar i fel händer. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har börjat gälla som lag i alla EU-länder. Vi förklarar vad den innebär och varför du ska bry dig. Artikel. GDPR.
Ica avstämning

Vad är gdpr lagen

När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag.

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. trädde i kraft våren 2018.
Skillnad mellan kpi och kpif


Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser?

Lagen kallas på svenska för Dataskyddsförordningen och kommer på sikt att ersätta nuvarande regelverk kring hantering och insamling av personuppgifter som finns i PU L (Personuppgiftslagen). Vill du veta mer, läs vidare i vår artikelserie eller kontakta oss direkt på info@ffcg.se och låt oss diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med ert GDPR-arbete! Artikelserie: GDPR – nödvändigt ont eller vägen till framgång? » 1. GDPR – dagen efter » 2.