Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida.

1624

Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7,5 hp Mathematics Education in Teaching and Research 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2014-08-25 2016-09-04 2016-09-05 - Kurskod MAG324 Kurslitteratur Grevholm, Barbro (Senaste upplagan). Lära och undervisa matematik-Från förskoleklass till åk 6. Nordstedts. sidor: 205-292

Action and Research in the Mathematics Classroom. Proceedings of MADIF2, The 2nd Swedish Mathematics Education Research seminar, Göteborg, January 26-27, 2000. Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning SMDF Swedish Society for Research in Mathematics Education Skrifter från SMDF, Nr. 13 Perspectives on professional sioner om matematikdidaktik, forskning, undervisning och lärande, men också om livet och tillvaron i övrigt. Ni är helt fantastiska och utgör den optimala guldkanten på tillvaron! Jag vill rikta ett speciellt tack till Robert Lagergren för all hjälp och alla tålmodiga förklaringar av diverse matematiska spörsmål som Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida.

  1. Vällingby parkeringshus öppettider
  2. 1930 stockholm exhibition

Denna tjänst ingår i en större satsning på att fördjupa och bredda institutionens forskning i matematikdidaktik. Den gemensamma nämnaren för gruppen som forskar i matematikdidaktik idag är olika typer av texter som används i matematikundervisning, exempelvis styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. matematik/matematikdidaktik, vilket har lett till en ond cirkel med dåligt intresse och dålig förståelse för matematikundervisningens betydelse i tidiga år. Enligt utredningen visar forskning att medvetna och ämneskunniga lärare i just tidiga år är avgörande för barns lärande i matematik. Den matematikdidaktiska forskningens karaktär och status. / Niss, Mogens Allan.

Ämneskunskaper påverkar matematikdidaktiska kunskaper, men det krävs också att lärarstudenten Kunskapen om matematikdidaktisk forskning behöver öka.

Forskning i matematikdidaktik handlar om matematikundervisningens innehåll och metoder. Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. urskilja och problematisera skillnaden mellan allmänna och domänspecifika forskningsstudier i matematikdidaktik, beskriva typiska/vanliga forskningsdesigner i matematikdidaktik, granska och värdera forskning i matematikdidaktik, problematisera och värdera forskningens implikationer för sitt eget avhandlingsprojekt.

Pågående och avslutade forskningsprojekt. Projektet FASETT (Förmågan att sinnligt erfara de tio första talen, ett VR-finasierat projekt i samarbete med Göteborgs universitet och flera förskolor).Ulla Runesson Kempe, Anna-Lena Ekdahl; Projektet Enhancing teachers’ and students’ learning in primary mathematics in a Learning study (I samarabete med WITS university, Johannesburg).

Matematikdidaktik forskning

Insatsen ingår i nationella  Matematikdidaktisk forskning har bidragit till att ge viktig information hur läraren förhåller sig till undervisningen samt hans eller hennes sätt att undervisa. Löwing (  Matematik och lärande innefattar forskning om lärande, undervisning och Gruppen har ansvar för kurserna i matematikdidaktik och delvis för matematik inom  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier  Iris Attorps är professor i matematikdidaktik vid HiG sedan 2016. Bedriver " Learning Studies — Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en  De är framstående forskare inom sina respektive områden - och kanske dina blivande lärare. SU-alumnen och urbanekologen Josefina Oddsberg.

Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och internationella forskningssamarbeten.
Einar hansen tómasson

Matematikdidaktik forskning

Matematikdidaktik. Digitala verktyg inom ingenjörsprogrammens matematikundervisning. Kontaktperson: Mats Brunström, Maria Fahlgren. Andra forskare: Mirela Vinerean Bernhoff, Yosief Wondmagegne.

Den matematikdidaktiska forskningens karaktär och status. / Niss, Mogens Allan. Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv.
Securitas ordningsvakt


De är framstående forskare inom sina respektive områden - och kanske dina blivande lärare. SU-alumnen och urbanekologen Josefina Oddsberg. Foto: Eva 

Nr 1: Bergsten, C., Dahland, G. & Grevholm, B. (Eds) (2002). Action and Research in the Mathematics Classroom. Proceedings of MADIF2, The 2nd Swedish Mathematics Education Research seminar, Göteborg, January 26-27, 2000.