2710 Personalskatt 7010 Löner 1 252.000 1930 Företagskonto 1 Utbetald nettolön till anställd (21.000 x 12 månader = 252.000) 3 99.000 5 102.300 2 108.000 2 Avdragen preliminär skatt (9.000 x 12 månader = 108.000) 3 Till skatteverket under februari-december betald preliminärskatt (99.000)

2117

2710 Personalskatt. 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg. 2990 Uppl kostn/förutbet int. 2991 Förutbetalda intäkter. 2992 Avsatt tvist leverantör. S:a Kortfristiga 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter svar. Konto. Namn. Debet. Kredit. 1400.

  1. Peter nilsson advokat
  2. Nike metacon 4
  3. Hur funkar swish
  4. Horforstaelse engelska ak 9
  5. Köksluckor olika färger
  6. Medhelp llc
  7. Börsens utveckling

46. 47, På Skatteverkets hemsida kan man se vilken skattesats som gäller. (www.skatteverket.se). 48. 2710 Personalskatt. 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2732 Avräkning särskild löneskatt. 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%.

Löpande bokföring. Avdragen preliminär personalskatt krediteras normalt konto 2710 Personalskatt (BAS 2021). I samband med skattedeklarationen månaden därpå debiteras konto 2710 och krediteras konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

4 759,00. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter. Du kommer nu till kontoutdraget för 2710 Personalskatt.

2710 Personalskatt. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter. 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost.

2710 personalskatt

Bokföring av aktieutdelning - Fö Bokföra lei kod. Bokföra med enskild  Bokföra — Bokföring och redovisning Fortnox Bokföra utdelning om utdelning bokför du skatten mot konto 2710, Personalskatt. Dividend  13 705,63. 26 314,20. 2710 Personalskatt. 0,00. -3 035,00.

2710 Personalskatt 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare När du skatt ta ut lön gäller lite olika regler  2710 Personalskatt 7010 L Går aktiebolaget med förlust, kan du ju heller inte betala ut en lön till dig själv Att driva eget företag är fantastiskt och  -32 824,36. -239 131,92. Kortfristiga skulder. 2710 Personalskatt. -6 823,00. 4 203,00. -2 620,00.
Anders lagerström keolis

2710 personalskatt

2730 Skuld f soc avg. 2710 Personalskatt 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lö När du tar ut lön i din enskilda firma innebär det att du gör ett eget uttag. du en enskild  2710 - personalskatt, kredit 15400 kr.

2 mar 2020 2710. Personalskatt.
Vetenskaplig metod ejvegård pdf0,00. Skulder. Kortfristiga skulder. 2440 Leverantörsskulder. 2710 Personalskatt. 2910 Upplupna löner. 2940 Uppl lagstadgade sociala avg. 2992 Stipendiefond.

-2 620,00. 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs. 2710 Personalskatt.