Detta har gjorts i form av en handbok, ”En handbok i normkritik och hbtq – Förhållningssätt inom regional kulturverksamhet”. Handboken finns i en populärversion ( 

6192

Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv. Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov

Sociala medier. Skolinformation. Medlemstidningen Spegeln. Om oss. Historia. Våra avdelningar 2019-02-20 Föreläsare, utbildare och moderator.

  1. Amning gravid igen
  2. Skicka gods dhl
  3. High voltage ac dc

Sociolog med lång erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör jämställdhet, hbtq och normkritik. Frida Ohlsson Sandahl har jobbat med verksamhetsutveckling och ledarskap utifrån jämställdhet och mångfald. Hon har skrivit flera böcker, bland annat ”Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen” som handlar Studie: Barn leker inte normkritiskt. Trots de senaste årens trender med fokus på hbtq-frågor och normbrytande redan i förskoleåldern är barns lekar ”starkt präglade av en heterosexuell norm”. Kommunens förtroendevalda ska ha grundkunskap i normkritik- och hbtq- frågor. Genomförande: Del i utbildningen av nyvalda politiker. Kommunlednings- kontoret Att jobba med normkritik och hbtq-frågor är ett viktigt förändringsarbete.

Detta är en introduktionsfilm för materialet HBTQ, normer & makt.Materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill va

Föreläsningar. Regnbågsfamiljen. Newcomers. Diversity Club.

Hbtqi-fakta & tips 2015-10-14RFSL. Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”.

Normkritik hbtq

HBTQ i skolan Sammanfattning av konferensen ”HBTQ i skolan”, MUCF 20151202 Elevhälsan Maria Åsberg, bibliotekarie Nacka gymnasium 20160126 2. Normkritik = att synliggöra och ifrågasätta normer och maktstrukturer i samhället Normer påverkar oss etnicitet, sexualitet, kön, religion, ålder mfl. Hbtq-arbete på bibliotek Hbtq-arbete på bibliotek Oxtorgsgränd 2 • 111 57 Stockholm Tel: 08-545 132 30 • info@svbib.se • www.biblioteksforeningen.se Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv. Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov Utbildarna är experter på hbtq och normkritik. De är bra på att hjälpa en arbetsplats att jobba så att alla blir behandlade lika bra. Hos RFSL Stockholm kan er arbetsplats beställa: Föreläsning; Utbildning med både föreläsning och gruppövningar; Om du jobbar inom Stockholms stad och vill att din arbetsplats ska bli diplomerad Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga.

Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen. av Frida Ohlsson Sandahl | jun 9, 2015 | Arbetsliv, Demokrati, Folkbildning, hbtq, Jämställdhet, Kön, Maskulinitet, normkritik, Sex & samlevnad.
Teleekonomi göteborg

Normkritik hbtq

Läsåret går mot sitt slut och det är dags att följa upp och utvärdera bibliotekets mål för 2015/16. I år har ett av bibliotekets prioriterade mål varit att arbeta normkritiskt utifrån ett HBTQ-perspektiv. Här är några insatser och förhållningssätt som vi har genomfört under året: Bara inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad lägger man över fyra miljoner kronor på utbildningar i normkritik, inklusive så kallade hbtq-certifieringar.

30 jun 2020 Alltså samma tankegods som genomsyrar våra dagars hbtq-rörelse, och som Exempel som dessa illustrerar det absurda i den normkritik som  Identitet Normalitet HBTQ är en föreläsning om normkritik, hbtq-frågor och identitet, i kombination med teaterscener. Vi pratar om hur normer och förväntningar  28 mar 2020 HBTQ Wikipedia 10 fakta om HBTQ, UNHCR och Pride Hbtq - Svenska Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.
Jonas leksell kriminalvården
Normkritik Normkritik är en metod som handlar om att ifrågasätta, utveckla, analysera, studera, problematisera och flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. Normkritik ifrågasätter de fördelar, självklarheter och privilegier det inne-

På ett motsvarande sätt kräver den akademiska friheten av människor som försvarar ett heteronormativt samhällsideal att möta och ta del av HBTQ-rörelsens perspektiv.