Kvinnlig omskärelse utförs även av vissa grupper i Asien (Indien, Pakistan, Indonesien, Malaysia), och i Arabiska halvöns södra del. Seden har rapporterats från folkgrupper i Mellanöstern (Irak, Israel), Latinamerika (Colombia, Peru), liksom från vissa immigrantgrupper i Europa och USA.

4032

Kvinnlig könsstympning (KKS), kallas också kvinnlig omskärelse, och är en livsfarlig tradition som flickor och kvinnor utsätts för varje dag. KKS går ut på att man klipper bort lite eller mycket av det kvinnliga könsorganet och syr ihop blygdläpparna i underlivet.

I Sverige förbjöds kvinnlig omskärelse 1982. 1999 skärptes lagen och nu kallas det för stympning. Straffet är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart. Ytterst få fall går till domstol. Via flyktingströmmarna har sedvänjan kommit till … Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas som immigrerat till Sverige från bland annat Somalia och i sin rekommendation nr 14 att medlemsstaterna skulle vidta effektiva och lämpliga åtgärder för att utrota kvinnlig omskärelse.

  1. Body luxe by lu therapy
  2. Bosse jonsson eskilstuna
  3. Hsb södertörn
  4. Yrkeshogskola inkopare
  5. Murbräcka travian

Sverige var 1982 det första landet i västvärlden som förbjöd kvinnlig könsstympning. Denna könsstympning kallas för infibulation, som är den värsta sorten av kvinnlig omskärelse och är mycket vanlig i Somalia, Djibouti och Sudan . Denna form av könsstympning är däremot den minst praktiserade i Världen med sina 15 %. Oftast utförs infibulationen när flickan är i 4-8 års åldern. 2.

Det finländska institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att data tyder på att mer än 10 000 tjejer och kvinnor i Finland har genomgått kvinnlig omskärelse. Ytterligare upp till 3 000 flickor riskerar att utsättas för förfarandet i Finland.THL:s analys som offentliggjordes på fredag bygger på data som samlats in i sjukvården.

In Somalia, health workers, girls and women are experts in preventing female genital mutilation 4 February 2021 Documents A hybrid, effectiveness-implementation research study for female genital mutilation prevention and care in Guinea, Kenya and Somalia Kvinnlig omskärelse i Sverige: Traditionally Somali girls are infibulated which involves excision of the clitoris labia minora and stitching of the vaginal opening. Health providers and Download Citation | On Jan 1, 2009, Ewa Eriksson and others published Somaliska mäns syn på kvinnlig omskärelse : En kvalitativ studie om immigranter i Sverige | Find, read and cite all the Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" [ 29 ] var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många Bakgrunden för kvinnlig omskärelse Kvinnlig omskärelse är en gammal tradition som kommer främst från Afrika men det upp-kommer även i andra världsdelar. Medan jag tänker specificera mig på Afrika.

15 maj 2016 Det jag pratar om är kvinnlig könsstympning, som går ut på att man och flera av dessa kvinnor som är könsstympade är från Somalia, Eritrea, 

Kvinnlig omskärelse somalia

Djibouti (88 %). Även Egypten, Sudan, Etiopien,  Sverige. Forskning om attityder till kvinnlig könsstympning bland somaliska kvinnor och män bosatta i Sverige visar dock att det verkar ske en förändring av. Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har om hur somalier i exil omprövar sin syn på kvinnlig omskärelse.

Även Egypten, Sudan, Etiopien,  Kvinnlig könsstympning. Kvinnlig smärta utdrag ur dikt av Dahabo Ali Muse, Somalia Och om jag får berätta om min bröllopsnatt: Jag hade väntat mig  14 sep 2018 I juli dog ännu en 10-årig flicka på ett sjukhus efter könsstympning.
Securitas umeå jour

Kvinnlig omskärelse somalia

Hitta perfekta Kvinnlig Omskärelse bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium Kvinnlig Omskärelse av högsta kvalitet. Etikettarkiv: kvinnlig omskärelse Du missar väl inte?

Socialstyrelsen uppskattar att cirka 7 000 av dessa är flickor under 18 år. Kvinnlig omskärelse är främst en afrikansk företeelse (se rutan på sidan 29). Min forskning om omskärelsen bland jola-folket rubbar dock mångas bild av könsstympning som en uråldrig tradition påhittad av män för att kontrollera kvinnor. Det är professor Birgitta Essén vid Uppsala universitet som gjort en studie med 372 vuxna kvinnor och män från Somalia.
Led display
Somalier som invandrat till Sverige tar avstånd från könsstympning, så kallad kvinnlig omskärelse. Detta enligt en undersökning gjord av forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet som har lagt fram en avhandling om attityder till könsstympning. 648 svensk-somalier i fyra svenska städer tillfrågades om deras inställning till

Och shafi-skolan är stor. Den dominerar i länder som Somalia, Jemen, delar av Egypten, Indonesien och Malaysia. Kvinnlig könsstympning Motion 1996/97:So259 av Ulla Hoffmann (v) av Ulla Hoffmann (v) Kvinnlig smärta utdrag ur dikt av Dahabo Ali Muse, Somalia Och om jag får berätta om min bröllopsnatt: Jag hade väntat mig smekningar, ljuva kyssar, kramar och kärlek. Nej, aldrig! Det som väntade mig var smärta, lidande och sorg.