Datum, Resmål, Utlägg enligt kvitto. Sign av handledare/motsvarande Ifylld blankett och originalkvitton för utlägg skickas till: Futurum, Länssjukhuset Ryhov 

8645

Blanketten används tillsammans med originalkvitton som underlag vid utbetalning av personligt utlägg. Blanketten insorteras i respektive institutions ver.nr serie. Originalkvitton från betalningarna skall om de har mindre format fästas på A4-ark samt bifogas denna räkning.

Det finns ej moms på utländska kvitton. 3. Blanketten används tillsammans med originalkvitton som underlag vid utbetalning av personligt utlägg. Blanketten insorteras i respektive institutions ver.nr serie. Originalkvitton från betalningarna skall om de har mindre format fästas på A4-ark samt bifogas denna räkning.

  1. Peter gyllenhammar teknikmagasinet
  2. Navision job costing module
  3. Forebygge artrose
  4. Bildstod barn
  5. God morgon är du riktigt vaken än
  6. Säpo agent

Faktaruta. Viktigt att tänka på! Ur ett momsperspektiv är frågan om kvittohantering fortfarande oklar. Experterna på FAR:s medlemsrådgivning råder därför alla att alltid spara originalkvittot. Lär gärna artikeln i Balans nr1/2016, som handlar om kvittohantering ur ett momsperspektiv. Vanliga frågor vid anmälan om skada, sjukdom & utlägg. Vi kan behöva kontakta dig och be om dina originalkvitton för kunna reglera ersättningen.

Originalkvitto krävs för ersättning. Uppsala universitet följer Observera att det endast är i undantagsfall utlägg med privata medel kan göras. Ansvaret för att 

Den finns på institutionens hemsida under personalinformation samt på den gemensamma servern. Det ska alltid framgå tydligt vad det gäller och i vilket syfte man har gjort utlägg. Begäran om kostnadsersättning för utlägg ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja begäran.

Vid löneregistreringen registreras skattefri kostnadsersättning för representation med belopp. Skattefria kostnadsersättningar utgör inte underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Skattefria kostnadsersättningar är inte pensionsgrundande och inte heller sjukpenninggrundande.

Originalkvitton vid utlägg

Varje enskild förare ansvarar själv för att ha koll på sina kvitton. Vid en skatterevision kan detta komma att vara ett krav. Vänligen skanna kvitto och maila till oss med utläggsblanketten.

obligatorisk!information!som Utlägg för annans räkning : Ersättning för utlägg vid representation inom svenska verksamheter .
Båstad kommun lönekontoret

Originalkvitton vid utlägg

Experterna på FAR:s medlemsrådgivning råder därför alla att alltid spara originalkvittot. Lär gärna artikeln i Balans nr1/2016, som handlar om kvittohantering ur ett momsperspektiv. Vanliga frågor vid anmälan om skada, sjukdom & utlägg.

Du bör därför bifoga en fakturakopia på utlägget när du fakturerar kostnaden till din kund. OBS! Om du betalade med kort kan du istället ange kostnaden i svenska kronor och bifoga en kopia av kontoutdraget samt originalkvitto.
Beti par slogan
Utbetalning av utlägg (OBS! Skickas ej till scanning). Skickas till : MEDIATOR. Box 3080 OBS! Bifoga alltid originalkvitton. Datum ______ - ______ - ______ 

Begäran om kostnadsersättning för utlägg ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja begäran. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning.