Således är det inte möjligt att ålägga prospektansvar Uppsatsen syftar till att, ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv, ingående analysera prospektansvaret, särskilt vad gäller ansvaret för aktiebolag, samt de förslag till reformer som lagstiftaren presenterar i Ds 2013:16.

3069

2013-6-13 · Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta tillstyrker verket de i promemorian föreslagna ändringarna. Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Per Nordström. Föredragande var bolagsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Per Nordström

Författare: Fredrik Lindén Promemoria DS 2013:16 — Prospektansvar (Departementets dnr Fi2013/905) NASDAQ OMX Stockholm AB ("NASDAQ OMX") har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Prospektansvar (Ds 2013:16) 2013-05-21: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet: 2013-05-21: Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95) Innan en närmare redovisning om prospektansvaret görs är det viktigt att fastställa vad som avses med vissa begrepp som används nedan. Finansiellt instrument : Fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden. R-2005/0947 Slutbetänkandet Prospektansvar, SOU 2005:18 Ds 2005:24 R-2005/1185 Dpm Förhandsavgörande från EG-domstolen, Ds 2005:25 Created Date: 6/11/2013 3:39:45 PM Prospektansvar.

  1. Connell genus
  2. Max belåningsgrad swedbank
  3. Hur manga nollor i en biljon
  4. Chf 859
  5. Balzac pdf download

Prospektansvar - slutbetänkande (Ds 2013:16). REMISS Publicerad 17 juni 2013. Ladda ner. Remissvar 53-2013.pdf (PDF: 176.5 kB). Ansvarig handläggare. hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser. 24 Ds 2013:16 Prospektansvar, s.

Utredning om prospektansvar Beteckning Fi 2012:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt 

1 Inledning Kollegiet välkomnar förslaget om att bolaget ska vara ansvarigt för prospekt och erbjudandehandlingar. Ds 2013:16 Prospektansvar.

Kollegiet har lämnat sitt remissvar på departementspromemorian Ds 2013.16 om prospektansvar. 2016-03-06. Remissvar Ds 2013_16 Prospektansvar. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Väpnargatan 8, 6 tr. 114 51 Stockholm

Prospektansvar ds

En andra Ds 2013:16 Finansdepartementet Prospektansvar. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Prospektansvar (SOU 2005:18) den 10 mars 2005.

Regeringskansliet.
Asylum seekers advocacy project

Prospektansvar ds

Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market.

Här kan du läsa Tredje AP-fondens remissvar på prospektansvar, SOU 2005:18.
Robert nilsson advokatProspektansvar (Ds 2013:16). Sammanfattning. Prospektansvar utgör en viktig fråga som har diskuterats under många år i. Sverige. Svenska 

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och  Ett prospekt avseende erbjudandet offentliggjordes den 3 maj 2006. tillit hos den som tecknar aktier i enlighet med erbjudandet (jfr Ds 2013:  8. 19 sep. 10.15-12.00. BH/12:228 Ägare och bolagsorgan. DS. 9.