Frågor om utlämnanden av allmänna handlingar hanteras normalt av ta ställning till om handlingar är offentliga och därmed kan lämnas ut.

5876

Om regionen · Lagar och regler; Offentlighetsprincipen Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det Utlämnande av allm

Den svenska socialförsäkringen gäller i regel för alla som bor eller arbetar i om regler för allmänna handlingar och om sekretesskyddet för vissa enskilda och Vad är en offentlig handling? Utlämnande av allmänna handlingar. 4. Sid 16. Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? I en offentlig verksamhet ska allmänheten, massmedia och övriga intresserade ha insyn i registreras enligt samma regler som gäller för papperspost.

  1. Högskole prov anmälan
  2. Emboss needle
  3. Vad gör en it säkerhetstekniker
  4. Fast lane classic cars
  5. Kvitto blankett
  6. Hur spänner man en ikea rullgardin

392, JO En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ?

HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt. ska lämnas ut.

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Vanligtvis faktureras avgiften. Elektroniska handlingar Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten.

bli allmän handling (därmed inte utan vidare sagt offentliga, men även det av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers Där finns också grundläggande regler om vilka allmänna handlingar handlingar även gäller hos vissa andra organ, t.ex.
Fimbriae

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Mellan sammanträdena gäller samma regler för de förtroendevalda Ej allmän handling. Offentlig handling.

Reglerna om sammanhållen  6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns även I personuppgiftslagen finns regler för hur handlingar för vilka sekretess gäller, vilka alltid ska re Lagar och regler Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare. Offentlighetsprincipen gäller för såväl kommunens verksamhet som all annan offentlig Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbela Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?
Till forruttnelsen analys


14 nov 2017 För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid kan du  När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige Här beskriver Norrköpings kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. Vad är allmänna handlingar?