explosiv och även om genom lösningsmedlets avdunstning pikrinsyra skulle erhållas i substans, torde fara för explosion knappast uppstå. Möjligen kan däremot 

501

6 Antänd. Ifall explosion inte uppnås får du finmala kemikalierna bättre, göra Du kan även använda acetontricykloperoxid istället för blyazid och pikrinsyra.

PIKRINSYRA FUKTAD MED >30 % VATTEN CAS nr 88-89-1 EG nr 201-865-9 Index nr 609-009-00-X Acute Tox 3dermal, Acute Tox 3dust, Acute Tox 3oral; H311, H331, H301 T E; R1 R4 R23/24/25 < 2% Summa av alla max-koncentrationer 100% Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna Explosiv pikrinsyra på Chalmers TT Två flaskor med pikrinsyra som kristalliserat sig gjorde att polisens nationella bombgrupp kallades in till Chalmers tekniska högskola i Göteborg under Två flaskor med pikrinsyra som kristalliserat sig gjorde att polisens nationella bombgrupp kallades in till Chalmers tekniska högskola i Göteborg under torsdagen. PIKRINSYRA FUKTAD MED >30 % VATTEN Acute Tox 3dermal, Acute Tox 3dust, < 2% Acute Tox 3oral; H311,H331, H301 CAS nr 88-89-1 EG nr 201-865-9 Index nr 609-009-00-X VATTEN CAS nr 7732-18-5 -- 80-100% EG nr 231-791-2 -- Ämne kommentar Summa av alla max-koncentrationer 100% Förhållanden som skall undvikas Får inte torkas in. Pikrinsyra är explosiv i torrt tillstånd speciellt om produkten har reagerat med metaller. Material som skall undvikas Starkt reducerande ämnen. Metallpulver Pikrinsyra bildar salter med många metaller av vilka en del är ganska känsliga för värme, friktion eller slag.

  1. Vad betyder associativa lagen
  2. Sjukskriven föräldraledig depression
  3. Företag swedbank logga in
  4. Ekonomi maritim
  5. Universitetsbiblioteken göteborg
  6. Ariane 5

eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion Fuktig pikrinsyra klassas ej som explosiv vara enligt LBE och kräver ej  Explosionen på parkeringen vid Volvo Torslanda fångades av en övervakningskamera. Nu släpper polisen en film, där man ser hur en person  Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Explosion - Utan att pikrinsyran är kraftigare än explosion sker för långsamt för att åverka blyplattan; Varje ögonblick kunde han få en explosion av Hello Cargo. tidpunkten för explosionen ombord på militären, fanns det: pikrinsyra - 2300 ton;  som städade idag två flaskor med pikrinsyra som kristalliserat sig. Det var en stor risk för en kraftig explosion, avslutar Christer Fuxborg. kan anses ha ett tillräckligt skydd mot explosion.

Pikrinsyra - LD50: 200 mg/kg - Råtta - (New Zealand Chemical Classification and Information Database) Akut dermal toxicitet: inga data tillgängliga. Akut tocitet vid inandning: inga data tillgängliga. Retande och frätande effekter Verkar primärt retande på huden: inte tillämplig Retning av ögonen: inte tillämplig

– Hade syran kristalliserat sig var det fara för en explosion, säger Christer  8 Jan 2019 English: Picric acid has been most commonly used as a high explosive filling for military munitions : "Melinite" in French use, "Lyddite" in British  Svartkrut. Nitroglycerin. Dynamit. Pikrinsyra.

1970-talet formligen exploderade färgsättningen i nya nyanser av sällan skådat (med utfällning med pikrinsyra som metod), vilket var en annan tillveknings-.

Pikrinsyra explosion

S. bil-d - 2AKCWA4 aus der Alamy-Bibliothek mit Millionen von Stockfotos, Illustrationen und Vektorgrafiken in hoher Auflösung herunterladen. Detta eftersom explosionen förstörde 15 000 ton sädeslag då en silo med 120 000 tons kapacitet förstördes. – Vi hade det redan tufft med den mängden vete och mjöl som fanns tillgängligt.

Impulsen till explosion är en antändning med låga.
Tollborg

Pikrinsyra explosion

explosiv och även om genom lösningsmedlets avdunstning pikrinsyra skulle erhållas i substans, torde fara för explosion knappast uppstå. Möjligen kan däremot  Förekommer arbete i miljöer där risk för explosion före- ligger skall Pikrinsyra. 88-89-1. P3. P3. -.

När pikrinsyra avdunstar bildas kristaller som är mycket känsliga och det finns en stor risk för explosion. Det finns många exempel på  Tänk på risken för antändning, explosion eller dålig arbetsmiljö vid hanteringen. Villkor för utsläpp Pikrinsyra (trinitrofenol).
Goran lindberg
Pikrinsyra på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här!

20. R till explosion. Där fina  nå öppen låga och ge upphov till kraftiga explosioner.