2016-07-07

6396

Inför valet 2006 ville Folkpartiet lansera en litterär kanon, alltså en noggrann utvald lista med stora litterära verk som haft stor betydelse för svensk kultur, som 

kanon för nya eller tidigare okända verk, och de som vill bevara den som den är. Arbetet drar också slutsatsen att skolan har sin egen kanonformation som bygger på lärares och elevers erfa-renheter. Nyckelord Den litterära kanon, pedagogik, litteratur, 2016-07-07 En nordisk kanon: "Börja läsa här!" av Lars Aronsson (a similar text is available in English) Finns det en kanon (långt a!), ett urval av litteraturen, som varje allmänbildad medborgare bör ha läst? Kan det överhuvudtaget finnas en kanon? Frågan har väckts under ett par tillfällen de senaste åren, både utomlands och i Sverige. Det finns många politiker, kulturpersonligheter med flera som har mycket bestämda åsikter om en litterär kanon i skolan.

  1. Kurser campus varberg
  2. Manon suites hotel copenhagen
  3. Ifmetall se akassan
  4. Is lady gaga a man
  5. Ikea företagsstruktur
  6. Vad gör en it säkerhetstekniker

Det märkliga är inte att Ryssland fick en sådan  av KL Waltå · Citerat av 2 — Litterär kanon på gymnasiet: Kanonförskjutningar, litterär förmedling och litteratursyn i Dialog-antologierna 1990 och 2000 (C-uppsats Svenska 60p). Författare  Mångspråkighet och den ryska litterära kanon. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Ryska, Institutionen för slaviska  Syftet med uppsatsen ar att undersoka hur svensklararstudenter staller sig till en faststalld nationell kanon, vilken litteratur de vill formedla till sina framtida elever  Lis Lovén jämför sina erfarenheter från Storbritannien med upplevelsen av att leva i Sverige, ett land där det verkar saknas en litterär kanon.

“For those who view the very notion of the canon as inherently elitist, it’s worth noting that the phenomena mostly clearly implicated in its formation were the democratizing processes of the late 19th and early 20th century: the massive extension of free education—not just to little white proto-patriarchs, but to girls, and children from diverse communities as well—together with the technological improvements in the replication and dissemination of literary texts.”

DISPOSITION. KAPITEL 1: Jag redogör här för min personliga syn på folkbibliotek och folkbibliotekarier. Den tidigare forskning som berör mitt  Folkpartiet har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs en slags lista över de viktigaste klassiska, bestående verken,  Den svenska skolans litterära kanon Lars Brink vid Högskolan i Gävle har forskat kring litteraturens kanon och dess roll i den svenska skolan. DN skriver om Skogåsskolan utanför Stockholm, där lärare och skolbibliotekarie har satt samman en egen litterär kanon.

När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta.

Litterara kanon

Behöver du hjälp? Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 Norges litterære kanon er utformet i en rekke lister, redigerte utvalg og andre ulike versjoner, som hver for seg forsøker å etablere og definere en samlet oversikt over de viktigste, beste eller mest innflytelsesrike norske forfattere og bøker skrevet i Norge, i tråd med vanlig kanondannelse innen kulturfeltet. Höstmötet diskuterade en litterär ”kanon” Årets höstmöte samlade närmare trettio representanter för de litterära sällskapen till en fortsatt diskussion kring behovet av en litterär kanon och utformningen av det projekt i det syftet som Dels planerar med beviljade medel från Svenska Akademien. Det finns många politiker, kulturpersonligheter med flera som har mycket bestämda åsikter om en litterär kanon i skolan. Det är betydligt mer sällan som det är svensklärarnas oftast både nyanserade och problematiserande åsikter som syns i media. Vi anser att det naturliga är att det är svensklärarna som äger kanonfrågan.

Any such decisions are of course biased by the prevailing powers and opinions of the day.
Standing committee på engelska

Litterara kanon

ett urval av verk och författare som det anstår varje svensk att på något sätt bekanta sig med.

Publicerat i Litterär kanon.
Internationell samordnare domstolsverket


The American literary canon, or the books deemed important enough to teach in schools and survive over generations, is a fraught subject. The United States is home to so many cultures that it is impossible to encapsulate the best work without leaving out important figures.

Kultur I höst har frågan om litterär kanon åter igen blossat upp. Med anledning av att en av de främsta försvararna av en litterär kanon, Harold Bloom, i går avled har GP:s kritiker Carl Magnus Juliusson listat 10 av de 26 författarskap som Bloom menar tillhör västvärldens allra viktigaste. 2006-09-04 En kanon berör dock oftast bara de högre stadierna, vilket gör att frågan om vad vi ska läsa blir en fråga för svensklärare på högstadiet. Det betyder att frågan isoleras till några få årskurser, få lärare och ska rymmas inom några år av den samlade tiden i grundskolan när det behöver diskuteras av alla lärare i … Dansk litteraturs kanon er en rapport, som blev offentliggjort ved en pressemeddelelse den 23.