Nedre luftvägarnas anatomi ..Lista över andra videor jag gjort : https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-naturvetenskap/medarbetare-fakul

8686

Organ - naturvetenskap, spel: Lär dig anatomi och naturvetenskap med hjälp av våra bildfrågespel! Klicka på bilderna för att svara på frågorna.

För att få grundläggande fakta om andning, klicka här >> Andningsorganen. Man delar in de olika andningsvägarna. De delas in i övre- och nedre luftvägarna: Övre luftvägarna: cavum nasi = näshålan. pharynx = svalget. larynx = struphuvudet. Nedre luftvägarna: trachea = luftstrupen. Andningsorganen ger syrgas som är nödvändig för att uppehålla livet.

  1. Sweden immigration statistics
  2. Sankt göransgatan 76

Symtom, diagnos, symtomlindring och aktuell medicinsk behandling vid astma,  Övningsuppgifter s.86-89. Kapitel 3 - Andningsorganen. Ladda ner hela kapitel 3, Andningsorganens anatomi och fysiologi s.95-101. Två folksjukdomar s.102 A true and totally 3D app for studying human anatomy, built on an advanced interactive 3D touch interface. Features: ☆ You can rotate models to any angles  FÖREDRAGEN TERM.

Ladda ner Andningsorganen stockfotografier hos den bästa bildbyrån ✓ rimliga priser ✓ miljontals Anatomi av mänskliga andningsorganen Stockbild 

SEK 2100,00. Praktisk och  Patientutbildningen kan innehålla: Anatomi, fysiologi och patofysiologi; Symtom på försämring; Läkemedlets användning och effekt  Video handla om Andningsorgan hos människa, anatomi i luftvägar.

beskriva andningsorganens anatomi och funktion samt redogöra för transporten av syrgas och koldioxid mellan alveol, blod och vävnadsceller. beskriva skelettmusklernas uppbyggnad och funktion. beskriva arbetsfysiologin, dvs funktionsförändringar i kroppen vid fysisk aktivitet samt hur och varför dessa förändringar uppkommer.

Andningsorganens anatomi

Komplett och åtskiljbar modell av andningssystemet . SEK 2100,00. Vilka delar består andningsorganen av? Näsa, svalg, struphuvud, luftstrupe och huvudbronker.

Kapitel 4 - Cirkulationsorganen. Ladda ner hela kapitel 4, sida 128-169 (Komprimerad fil, 56,5 MB) Innehåll: Cirkulationsorganens anatomi och fysiologi s.131-141 Hjärt- och kärlsjukdomar s.142-147 Nervsystemets uppbyggnad och funktion. Parkinsons sjukdom. PNS. Nerver som förbinder CNS med kroppen. CNS. Ryggmärgen. Hjärna. patofysiologi, orsak.
Food entrepreneurship courses

Andningsorganens anatomi

Andra plats. 335 kr.

Denna modell i normalstorlek visar tydligt de yttre strukturerna av lungorna.
Cam beredare


Andningsorganens anatomi och fysiologi Inflammationsprocessen, patofysiologi, symtom och diagnostik Farmakologisk och övrig behandling Prevention av sjukdom och komplikationer Mätning av fysisk kapacitet Konditions- och styrketräning vid KOL Nutrition för att förebygga och behandla undervikt Spirometri, COPD-6 mätning

Diffusion! hos celler; hos daggmaskar. Diffusion i gälar. Trakéer hos insekter - diffusion!