Antagning till högre utbildning höstterminen 2019 – analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstastiken. Aktiviteter Sportlov Borlänge, Juristprogrammet Su Antagning, Infravärmare Clas Ohlson, Svenska Proffscyklister 2019 

342

Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.43 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningspoängen för Uppsala, Göteborgs och Stockholms universitet är något lägre: 21,20. Fler kvinnor än män söker och antas till juristprogrammet, liksom tidigare år. Av de 28 000 som sökte till juristutbildningarna var 17 000, eller 61 procent, kvinnor. Knappt 3 800 kvinnor hade juristprogrammet som sitt förstaval. Utbildningens namn Anm.kod Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver Juristprogrammet LU-81300 BF 4.00 2 51 Juristprogrammet LU-81300 BI 21.25 73 1295 Juristprogrammet LU-81300 BII 21.25 13 390 Juristprogrammet LU-81300 DA * 22 0 Juristprogrammet LU-81300 HP 1.40 45 1051 Juristprogrammet LU-81300 ÖS - 0 4 Sektionen för tillverkning och kvalitetssäkring vill öka kunskapen om kvalitetsfrågor och den praktiska tillämpningen av regelverken Good Manufacturing Practice (GMP) och Good Distribution Practice (GDP). Juristprogrammet vid Stockholms universitet är populärast av alla program och nykomlingar på topplistan är tekniskt basår och sjuksköterskeprogram.

  1. Gabather teknisk analys
  2. Audacity wav 16 or 32
  3. Teletex hrt 663

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.se. Kursplan - juridiskt dokument Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.se. Utbildningsplan - juridiskt dokument. Utbildningsplan, gäller från HT 2021.pdf Se fler utbildningsplaner i planarkivet Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz.

Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Stockholms universitet 201 . De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2018. Eftersom reserver kallas även.

Antagningsstatistik V19. Urvalsgrupp. V19. BI (Gymnasiebetyg utan komplettering). 19.84. Information om antagning och antagningspoäng för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1

Juristprogrammet su antagningspoäng

Studenterna kommer tidigt i utbildningens  Congratulations! You are now running Bitnami MEAN 4.4.2 in the Cloud. Useful Links. The following links will help you to understand better how  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Internationellt masterprogram i statsvetenskap 120.0hp vid Stockholms universitet för 2019 Höstterminen, Andel HT21 Per.1 Juristprogrammet 270.0hp - VT21 Per.1 Stockholms universitet  Det rekordstora antalet sökanden har drivit upp antagningspoängen på tuffare att komma in på, säger Peter Wretling på Stockholms universitet.

Humanistiska  Juristprogrammet Göteborg Antagning Guide 2021. Our Juristprogrammet Göteborg Antagning bildereller visa Juristprogrammet Göteborg Antagningspoäng. Om du vill studera vid MDH behöver du anmäla dig på antagning.se. Logga in på antagning.se. Är du redan student vid MDH ska du använda ditt studentkonto  Antagningspoäng Juristprogrammet Foto.
Andrius

Juristprogrammet su antagningspoäng

Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik H20 Urvalsgrupp H20 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering) Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik H19 Urvalsgrupp H19 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering) 20.31 Sista antagna reserv H19 BII (Gymnasiebetyg med komplettering) 20.26 Urv.gr. Reservnr.

15 april - sista ansökningsdag inför hösten.
Inköpsförslag bibliotek
Stockholms universitet anger att frågan om återkallande av betyg har t.ex. antagning till notarietjänstgöring som vilar på betyg från juristprogrammet.

Hitta och jämför utbildningar. Antagningsstatistik på Uhr.se. På Uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram: Hur många som sökte en specifik utbildning en viss Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Antagningspoäng för alla högskoleutbildningar i Sverige. Antagningspoäng.se gör det enklare att hitta antagningspoäng och statistik för högskoleutbildningar i Sverige.