Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt.

1237

Aborterna utförs ändå, och kvinnor tar enorma risker. Så frågan är inte abort eller inte abort. Frågan är om kvinnor ska ha tillgång till säkra aborter, utan risk för liv och hälsa. I de länder som har en strängare abortlagstiftning är mörkertalet gällande illegala aborter av förklarliga skäl högt.

Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. Efter en abort kan du leva som vanligt, men det kan vara skönt att vila någon dag. De första dagarna kan du ha litet ont, ungefär som mensvärk. Veckorna efter aborten är det vanligt att blöda ungefär som en mens eller kanske lite mer.

  1. Ture rangstrom
  2. Korallen sjukgymnastik

Det finns inga moraliska skäl för slaveri eller kvinnomisshandel. Moralen tar ställning mot dessa saker. Nederländerna Nederländerna var det första landet i världen som legaliserade aktiv dödshjälp 2002. För att hjälpen ska komma i fråga måste läkaren vara övertygad om att döden sker av egen fri vilja och att patientens lidande är outhärdligt. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet.

2021-04-14 · Att bevilja abort endast ett dygn innan man bedömer att fostret kan överleva utanför livmodern innebär att man accepterar att det kommer att genomföras aborter vid en graviditetstidpunkt där fostret i lagens mening är ett spädbarn som kunnat överleva på en neonatalavdelning.

Det gäller oavsett hur länge du varit gravid. Även den som har varit delaktig till graviditeten har möjlighet att få stödsamtal.

7 Metoder för abort I detta kapitel beskrivs metoder som används vid abort i Sverige samt förväntad utveckling av abortmetoder och preventivmetoder. Tidsgräns för abort Den svenska abortlagen tillåter abort fram till den tidpunkt då fostret anses kunna leva utanför livmodern. Gränsen för livsduglig-

Effektetik abort

Emellertid där abort är begränsat har kvinnor en större sannolikhet att genomgå abort efter vecka tolv. Många riskfaktorer för en abort i andra Vi anser att rätten till fri och säker abort ska vara en universell rättighet och fortsätter att kämpa för det både här hemma och i våra internationella samarbeten. I coronapandemins spår riskerar världens kvinnor svåra och långsiktiga hälsokonsekvenser som följer av stängda gränser, havererade varuflöden av exempelvis mediciner, indragen förebyggande hälsovård med mera. Abort handlar inte om att vårda någon som är sjuk och är därför inte vård.

Efter en abort kan du leva som vanligt, men det kan vara skönt att vila någon dag. De första dagarna kan du ha litet ont, ungefär som mensvärk. Veckorna efter aborten är det vanligt att blöda ungefär som en mens eller kanske lite mer. Hur länge det kommer blod skiljer sig från person till person. abort.blogg.se Vi är 4 tjejer som går sista året på gymnasiet.
Lön sverige medel

Effektetik abort

Ex. Abort på Irland/EU – då – nu. Vilken regel ska man följa då? Konsekvensetik, eller måletik, säger att en handling är god om resultatet av handlingen är goda. T.ex. att välja abort om man   Den kallas också effektetik eller konsekvensetik.

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. Medicinsk abort är vanligast och innebär att du får ta tabletter som gör att graviditeten avbryts.
Vad kan man salja for att tjana pengar1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort Effektetik/utilitarism - pliktetik/regeletik på religiös urkundsgrund eller 

Hon blir gravid med gärningsmannen och hon står nu inför det svåra beslutet att behålla barnet eller göra en abort. http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/abort-3/. Stöd oss. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst.