Risken för att patienten tar sitt liv är ett problem som är aktuellt i flera Syftet med boken Den suicidnära patienten är att ge bättre förutsättningar för mötet med 

4731

Ytterligare kunskap kring och utbildning om suicidnära patienter bör ses som en av de viktigaste prioriteringarna i utvecklingen av sjukvården kring patientgruppen. Nyckelord: Attityd, erfarenhet, omvårdnad, sjuksköterskor, suicidnära patienter

Den utgör idag 40-50 % av alla sjukskrivningar. Där depression är den vanligaste diagnosen. Långvariga, obehandlade depressioner kan leda till livshotande tillstånd och självmord. Hela 80% av alla självmord idag utgörs av obehandlade depressioner. Definition av suicidnära patient Med suicidnära patient menas en patient som under det senaste året har gjort ett suicidförsök. Det innefattar också patienter som har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga. Även patienter som bedöms vara i farozonen för Ett gott bemötande som bygger på kunskap, respekt och värme är av stor vikt för den suicidnära patienten och dennes anhöriga.

  1. Minds unlimited
  2. Helzberg diamonds

Dokumentkategori. Reviderat datum. Giltigt datum fr o m. Vårdprogram. 2018-09-07.

På den andra sidan kränkta, suicidnära och oförstående människor som Både patienter och personal älskade honom för hans hjärtlighet och hans lite för 

häftad, 2012. Skickas inom 2-6 vardagar. Köp boken Den suicidnära patienten : värdering och hantering av suicidrisk av Bo Runeson, Ellinor Salander Renberg, Åsa Westrin, Margda Waern (ISBN 9789144072852) hos Adlibris.

Download Citation | On Jan 1, 2008, Maria Hindrikes and others published Viktiga faktorer i omvårdnadsarbetet med suicidnära patienter, ur patientens perspektiv | Find, read and cite all the

Suicidnära patienter

Ny suicidriskbedömning ska göras vid varje återbesök till dess att situationen stabiliserats.

We are providing in-person care and telemedicine appointments.
Container transport jobs

Suicidnära patienter

Posted on 26 September 2011 by Jakob Mechler. Guthrie, E., Kapur, N., Mackway-Jones,  Att retrospektiva genomgångar ökar kunskap och professionalitet i arbetet med suicidnära patienter ter sig däremot i hög grad sannolikt. Evidensvärdering  Studier av suicid visar att tiden närmast efter utskrivning från psykiatrisk vård är en riskperiod för suicidnära brukare/patienter.

Det regionala vårdprogrammet Suicidnära patienter omfattar personer som nyligen gjort suicidförsök, har allvarliga suicidtankar eller på annat sätt är inom farozonen för självmord.
Mibg scintigraphy heart
Risken för att patienten tar sitt liv är ett problem som är aktuellt i flera Syftet med boken Den suicidnära patienten är att ge bättre förutsättningar för mötet med 

Utskrivning måste  Suicidnära patienter. Patienter i allvarlig svält på grund av psykisk sjukdom (t.ex. ätstörning). Psykotiska patienter. Prio 2.