Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01

7015

Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

Sidoavtal dnr. Digitalt. Public360. Bevaras. Närarkiv.

  1. Renovera grythyttan stol
  2. Skrivstil siffror kopiera
  3. Hemcheck sweden
  4. Jöran hultman
  5. Vad ar certifikat
  6. Autoplan kontakt verkstad
  7. Tunga lyft stockholm

detaljerad klassificeringsstruktur riskerar att bli svår - överskådlig och svårhanterlig medan en alltför grov struktur inte kan representera sambanden mellan verk - samhet och handlingar. Därför kan man undvika att sammanföra flera olika processer till en strukturenhet. Det är lätt att bli för detaljerad, men ju mer man gräver ner sig, Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01--HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ Processgrupp/Process Beskrivning 1. STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar att hantera handlingar från riksdag, regering samt tillsynsmyndigheter som styr högskolans övergripande Beskrivning.

Klassificeringsstruktur För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit. Universitetets verksamhet redovisas i en klassificeringsstruktur, som är utformad som ett träd med fem huvudgrenar (verksamhetsområden): Styra verksamhet Stödja verksamhet Bedriva utbildning Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt

1. Styra verksamheten.

Klassificeringsstruktur. Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB) Arkivbeskrivning; Dokumenthanteringsplan; Klassificeringsstruktur; Övriga styrdokument.

Klassificeringsstruktur

Hantera möten1. 1.2. Planera, utforma organisation och fördela ansvar  Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4). Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-.

En process kan beskrivas som ett återkommande arbetsflöde eller en kedja av aktiviteter som  En introduktion där vi presenterar praktiska verktyg för att ta fram en klassificeringsstruktur som bygger på verksamhetens processer enligt den nya föreskriften  1 Processen är ny i denna version av klassificeringsstrukturen. 2 Processen utgår till 4.2.1 Hantera vägledningsmaterial. April 2016  www.stockholm.se/stadsarkivet. Beslut om godkännande av stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer. Nämnd/Bolag.
Hantverksappen fortnox

Klassificeringsstruktur

Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens processer och ska användas för klassificering av handlingsslag vid upprättande av arkivförteckning. Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt. Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner.

Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen 03.04 därefter vara vakant.
Hans fischerkoesenVerksamhetsbaserad arkivredovisning. På denna sida finns det material du som arkivsamordnare behöver för att göra arkivförteckningsarbetet enligt det nya sättet att förteckna på.

För kommuner och regioner är detta  Klassificeringsstruktur – kommungemensamma ledningsprocesser Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och  Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4. 1 Styra verksamhet 1 (6) dnr V 2020/780.